Pasul 1 ALEGEREA LOCAȚIEI
Pasul 2 ALEGEREA SERVICIULUI
Pasul 3 INFORMAȚII PERSONALE
Pasul 4 ALEGEREA DATEI ȘI OREI

Alegeți locația unde doriți să vă programați Programarea online este disponibilă momentan doar judetul Constanța

Alegeți categoria și serviciul dorit După alegerea categoriei, serviciile aferente vor apărea în partea de jos

A Prelungire Carnet de marinar | Imbarcare-Debarcare | Eliberare Foaie matricolă
B Eliberare Brevet | Certificat de capacitate | Atestat | Carnet de marinar | Certificat conducător ambarcațiune de agrement
C Prelungire Brevet | Certificat Capacitate | Atestat
D Eliberare Atestat Special
E Preschimbare | Duplicare Carnet De Marinar | Brevet | Certificat De Capacitate | Atestat | Atestat Special
Înapoi la categoriile principale
Prelungire carnet marinar
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie
 • Brevet/certificat de capacitate - valabil (pentru detinatorii acestora)
 • Curs de igiena - valabil (pentru functiile din alimentatie)

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Ambarcare | Debarcare
 • Adeverinta privind perioada de ambarcare eliberata de comandantul, armatorul sau operatorul navei
 • Contract - copie
 • Carnet de marinar - original (cu operatiunile de ambarcare / debarcare cu stampila navei)
Eliberare foaie matricola
 • Carnet de marinar
Preschimbare | duplicare carnet de marinar
 • Carnet de marinar sau CI (dupa caz)
 • O fotografie 3/4
 • Aviz medical si psihologic - valabil
 • Brevet sau certificat de capacitate - valabil (pentru detinatorii acestora)
 • Curs igiena - valabil (pentru functiile din alimentatie)
 • Curs Ship’s Cook - valabil (pentru bucatari)

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Preschimbare | duplicare brevet / certificat de capacitate
 • Carnet de marinar sau CI (dupa caz)
 • O fotografie 3/4
 • Aviz medical si psihologic valabil
 • Brevetul / certificatul de capacitate - in termen de valabilitate (daca se solicita si prelungire de documente se anexeaza si cursurile IMO specifice fiecarei functii)
Preschimbare | duplicare certificat conducator ambarcatiune de agrement
 • Certificat conducator ambarcatiune / CI (dupa caz)
 • 1 fotografie 3/4
 • Aviz medical si psihologic - Apt conducator ambarcatiune de agrement (Eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data depunerii documentelor)
Preschimbare | duplicare atestat
 • Carnet marinar
 • Atestat sau curs (dupa caz)
Prelungire valabilitate brevet | certificat de capacitate

Indeplinirea conditiilor de reconfirmare conform prevederilor OMT nr. 1252/2014, cap. 12, art. 13

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Prelungire valabilitate brevet pilot maritim

Indeplinirea conditiilor specifice prelungirii prevazute in OMT nr. 335/2018, cu amendamentele ulterioare.

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet | atestat de comandant | ofiter punte secund-Reg II/2 | comandant costier–Reg II/3
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:         
  • Program actualizare brevet ofiter punte nivel managerial
  • Curs "Operator general radio in sistemul GMDSS"
  • Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare
  • Prevenirea si lupta contra incendiilor-nivel avansat
  • Asistenta medicala
  • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
  • Program de pregatire de baza maritima
  • Utilizarea Sistemelor  de Afisare a Hartilor Electronice si a Informatiilor de Navigatie
  • Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul punte- nivel managerial

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu pentru Reg II/3- OMT nr. 1252/2014-Anexa nr. 1, capitol II, Regula II/3- alin (2), pct. 7

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet | atestat de ofiter punte Reg II/1
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:         
 • Program actualizare brevet ofiter punte nivel operational (numai pentru personalul care a inceput studiile anterior anului 2013)
 • Foaia matricola - anexa la diploma de studii (numai pentru personalul care a urmat studiile incepand cu anul 2013)
 • Curs "operator general radio in sistemul GMDSS"
 • Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare
 • Prevenirea si lupta contra incendiilor-nivel avansat
 • Primul ajutor medical
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
 • Program de pregatire de baza maritima
 • Utilizarea sistemelor  de afisare a hartilor electronice si a informatiilor de navigatie
 • Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul punte- nivel operational

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare carnet de marinar | certificat de capacitate ofiteri aspiranti punte | masina | electric
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie    
 • Adeverinta facultate - solicitare eliberare carnet de marinar / certificat de capacitate compartiment punte, masina, electric (dupa caz) - absolvent al anului I        
 • Carnet de marinar (pentru cei care detin carnet de marinar pe alta functie)        
 • 3 fotografii 3/4
 • Carte de identitate (pentru cei ce nu detin carnet de marinar)
 • Cursuri IMO:
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
 • Program de pregatire de baza maritima               

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet | atestat de sef mecanic | ofiter mecanic secund - Reg III/2, Reg III/3
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
  • Program actualizare brevet ofiter mecanic nivel managerial
  • Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare
  • Prevenirea si lupta contra incendiilor-nivel avansat
  • Asistenta medicala
  • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
  • Program de pregatire de baza maritima
  • Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul masini- nivel managerial

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet | atestat de ofiter mecanic Reg III/1
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
 • Program actualizare brevet ofiter mecanic nivel operational (numai pentru personalul care a inceput studiile anterior anului 2013)
 • Foaia matricola - anexa la diploma de studii (numai pentru personalul care a urmat studiile incepand cu anul 2013)
 • Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare
 • Prevenirea si lupta contra incendiilor-nivel avansat
 • Primul ajutor medical
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
 • Program de pregatire de baza maritima
 • Managementul resurselor umane si aplicarea principiilor de conducere si munca in echipa in compartimentul masini - nivel operational

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet | atestat de ofiter electrician Reg III/6
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
  • Program actualizare brevet ofiter electrician nivel operational (numai pentru personalul care a inceput studiile anterior anului 2013)
  • Foaia matricola - anexa la diploma de studii (numai pentru personalul care a urmat studiile incepand cu anul 2013)
  • Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare
  • Prevenirea si lupta contra incendiilor-nivel avansat
  • Primul ajutor medical
  • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor / ofiter cu securitatea navei
  • Program de pregatire de baza maritima

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat de capacitate | atestat de electrician Reg III/7
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
 • Program actualizare certificat electrician (Nu este necesar celor ce au curs de electrician efectuat la Ceronav dupa data de 16 Septembrie 2014)
 • Limba engleza maritima
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor
 • Program de pregatire de baza maritima  

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT nr. 1252/2014, pentru Reg III/7- Anexa nr. 1, capitol III, Regula III/7- alin (3)

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat de capacitate | atestat de timonier | sef timonier Reg II/4, Reg II/5
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
  • Limba engleza maritima
  • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor
  • Program de pregatire de baza maritima  

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT nr. 1252/2014pentru Reg II/4, Reg II/5 -Anexa nr. 1, Capitol II

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat de capacitate | atestat de motorist | ajutor ofiter mecanic Reg III/4, Reg III/5
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
 • Limba engleza maritima
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor
 • Program de pregatire de baza maritima  

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT nr. 1252/2014, pentru Reg III/4, Reg III/5 -Anexa nr. 1, Capitol III

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat de capacitate sef echipaj | conducator salupa | fitter | pompagiu | marinar
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie          
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
  • Limba engleza maritima
  • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor
  • Program de pregatire de baza maritima                

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT. nr. 1252/2014-Anexa nr. 4, art.2, art.3, art.4, art.5, art. 7

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat de capacitate de ofiter electrician maritim portuar | ofiter punte maritim portuar | capitan maritim portuar | ofiter mecanic maritim portuar | sef mecanic maritim portuar
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Cursuri IMO:
 • Program de pregatire de baza pentru siguranta maritima
 • Operator restrans radio in sistemul GMDSS - ROC (numai pentru ofiter de punte maritim portuar si capitan maritim portuar)    

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT. nr. 1252/2014-Anexa nr. 4, art.6, art.8, art.9, art.10, art. 11

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare carnet de marinar pentru personalul auxiliar
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie       
 • Diploma de studii
 • Certificat calificare+supliment descriptiv
 • Curs igiena (pentru functiile din alimentatie)
 • Carte de identitate    
 • 2 fotografii ¾
 • Cursuri IMO:
 • Limba engleza maritima
 • Familiarizare privind securitatea navei si sarcini specifice de securitate la bordul navelor
 • Program de pregatire de baza maritima
 • Curs Ship’s cook (pentru bucatari)

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet de pilot maritim aspirant | pilot maritim II | pilot maritim I (pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia si Midia)
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie                
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Adeverinta de la firma de pilotaj
 • Cursuri IMO:
 • Navigaţie radar, radar plotting si folosirea ARPA - nivel operaţional sau radar ARPA căutare si salvare - nivel managerial
 • Certificat de operator GMDSS-ROC sau GMDSS-GOC
 • Coordonarea echipei de cart in comanda de navigaţie sau HELM 
 • Competenţă in utilizarea mijloacelor de supravieţuire si a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare
 • Manevra navei - proceduri de manevră de urgenţă - exerciţii pe simulator de navigaţie
 • Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă

Indeplinirea conditiilor specifice obtinerii prevazute in OMT nr. 335/2018, cu amendamentele ulterioare

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare brevet de pilot maritim aspirant | pilot maritim II (pentru sectorul de Dunăre cuprins intre rada portului Sulina si km 175 si in porturile situate pe acest sector, pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră, Canalul Poarta Albă-Midia-Navodari)
 • Aviz medical si psihologic valabil pe functie                
 • Diploma de studii                
 • Carnet de marinar                
 • O fotografie 3/4    
 • Adeverinta de la firma de pilotaj 
 • Cursuri IMO:
 • Utilizator radar pe căile navigabile interioare
 • Operator radiotelefonist in serviciul radiotelefonic pe căile navigabile
 • Manevra navei - proceduri de manevră de urgenţă - exerciţii pe simulator de navigaţie

Indeplinirea conditiilor specifice obtinerii prevazute in OMT nr. 335/2018, cu amendamentele ulterioare

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement (CAA)
 • Aviz medical si psihologic "Apt conducator ambarcatiune de agrement" (eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data depunerii documentelor)
 • 2 fotografii 3/4                                              
 • Diploma de studii
 • Carte de identitate

Indeplinirea conditiilor de obtinere din oficiu prevazute in OMT 527/29/06/2016, Anexa Nr. 1

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregatirea de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe navele pentru transportul produselor petroliere şi chimice (FOC) sau gaze lichefiate (FLG)
 • Curs de "Pregatire de baza pentru operatiunile legate de marfa pe navele pentru transportul produselor petroliere si chimice sau pentru transportul gazelor lichefiate"
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Reconfirmare atestat Pregatirea de bază pentru operaţiunile legate de marfă pe navele pentru transportul produselor petroliere şi chimice (FOC) sau gaze lichefiate (FLG)
 • 3 luni de stagiu de imbarcare pe navele care transporta produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate (dupa caz)
 • Stagiu adnotat in foaia matricola (pentru cei care au atestatul FOC in termen de valabilitate)

sau

 • Curs de "Pregatire de baza pentru operatiunile legate de marfa pe navele pentru transportul produselor petroliere si chimice sau pentru transportul gazelor lichefiate"

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregătirea avansată pentru operaţiunile legate de marfă la bordul navelor pentru transportul produselor petroliere/chimice/gaze lichefiate (SOT/SCT/SLG)
 • Curs de "Pregatire avansata pentru operatiunile legate de marfa pe navele pentru transportul produselor petroliere, chimice sau pentru transportul gazelor lichefiate" (dupa caz)
 • Adeverinta de la bordul navei din care sa reiasa 3 luni de stagiu de imbarcare pe navele care transporta produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate (dupa caz), stagiu adnotat in foaia matricola
 • Atestat de pregatire de bază în termen de valabilitate
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Reconfirmare atestat Pregătirea avansată pentru operaţiunile legate de marfă la bordul navelor pentru transportul produselor petroliere/chimice/gaze lichefiate (SOT/SCT/SLG)
 • 3 luni de stagiu de imbarcare aprobat la bordul navelor care transporta produse petroliere, produse chimice sau gaze lichefiate (dupa caz), in ultimii 5 ani, stagiu adnotat in foaia matricola
 • Atestatul de pregatire de bază și atestatul de pregatire avansată în termen de valabilitate
 • Carnet de marinar

sau

 • Curs "Pregatire avansata pentru operatiunile legate de marfa pe navele pentru transportul produselor petroliere, chimice sau pentru transportul gazelor lichefiate" (dupa caz)
 • Atestatul de pregatire de bază în termen de valabilitate
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregatirea de baza pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF (FIGF)
 • Curs "Pregătire de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF"
 • Carnet de marinar

Sau

 • Atestatele de Tip FLG si SLG aflate in temen de valabilitate
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregatirea avansata pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF (SIGF)
 • Curs "Pregătire nivel avansat pentru serviciul pe navele care fac obiectul Codului IGF" 
 • Adeverinta cu cel putin o luna de stagiu de imbarcare care include 3 operatiuni de buncherare la bordul navelor maritime care fac obiectul Codului IGF (doua dintre operatiunile de buncherare pot fi inlocuite printr-o pregatire aprobata pe simulator) 
 • Atestat de tip FIGF, aflat in termen de valabilitate
 • Carnet de marinar 

sau 

 • Carnet de marinar
 • Atestat de tip FIGF aflat in termen de valabilitate
  • Adeverinta cu cel putin o luna de stagiu de imbarcare aprobat care Include 3 operatiuni de buncherare la bordul navelor maritime care fac obiectul Codului IGF (doua dintre operatiunile de buncherare pot fi inlocuite printr-o pregatire aprobata pe imulator)

sau

 • Adeverinta cu 3 operari de marfa la bordul unei nave care transporta gaze lichefiate
 • Adeverinta cu stagiu 3 luni in ultimii 5 ani la bordul navelor care fac obiectul Codului IGF

sau

 • Adeverinta cu stagiu 3 luni in ultimii 5 ani la bordul navelor care transporta combustibili care fac obiectul Codului IGF sau la bordul navelor care utilizeaza gaze sau combustibili cu punct de aprindere scazut drept combustibil.

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregatirea de baza Ape Polare (FPOW)
 • Certificat de absolvire al cursului "Pregatire de baza pentru navele care opereaza in apele polare, conform cerintelor Codului Polar"
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Pregatirea avansata pentru navele care operează în apele polare (SPOW)
 • Curs "Pregatire nivel avansat pentru navele care opereaza in apele polare, conform cerintelor Codului Polar" 
 • Atestat FPOW in termen de valabilitate
 • Adeverinta de confirmare a stagiului de imbarcare de 2 luni in compartimentul punte la nivel managerial sau in timpul indeplinirii sarcinilor serviciului de cart la nivel operational in apele polare sau alt stagiu de imbarcare echivalent aprobat
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare (PBS)
 • Curs "Competenta in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare altele decat barcile rapide de salvare"
 • Carnet de marinar
 • Stagiu de imbarcare de 6 luni operat in foaia matricola

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Utilizarea barcilor rapide de salvare (BRS)
 • Curs "Competenta in utilizarea barcilor rapide de salvare"
 • Atestat de tip PBS in termen de valabilitate
 • Carnet de marinar

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Eliberare atestat Ofiter responsabil cu securitatea navei (SSO)
 • Curs "Ofiter responsabil cu securitatea navei"
 • Carnet de marinar
 • Stagiu de imbarcare de 12 luni operat in foaia matricola

Pentru toate documentele mentionate se vor prezenta copiile si originalele acestora!

Completați informațiile personale Toate câmpurile sunt obligatorii pentru finalizarea programării

Finalizarea procedurii de programare online va transmite la adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră un mesaj de confirmare cu detalii despre programare (în cazul în care nu ați primit mesajul verificați și folderul SPAM).

Pentru finalizarea procedurii de programare online este necesar să vă dați acordul pentru prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Alegeți data și ora programării Dată indisponibilă Dată disponibilă Dată selectată

  Programarea a fost efectuată cu succes!
  Vă așteptăm pe data -- la ora --
  Numărul programării este --

  Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.